2010-08-05

กลอน: ความงามของดอกไม้ความงามของดอกไม้

ดอกเอ๋ยดอกไม้…
เจ้าดอกใหญ่งามงดนักหนา
เจ้างามล้ำสุดเลิศเพริศตา
เจ้าแสนงามล้ำค่ามากมาย

ดอกเอ๋ยดอกไม้
เจ้ารู้ไหมว่าใจข้าฝันหา
แม้มิอาจเห็นเจ้าด้วยดวงตา
ก็รู้ค่าของเจ้าว่ามากมี

ดอกเอ๋ยดอกไม้
เจ้าจะท้อแท้ไปใยกระไรนี่
รู้ไหมค่าของเจ้าที่มากมี
มิใช่ที่ดอกใหญ่สีสันงาม

ดอกเอ๋ยดอกไม้
เจ้ารู้ไหมข้ารอเจ้าเฝ้าถาม
อยากบอกเจ้าทุกเมื่อเชื่อยาม
ว่าความงามของเจ้าอยู่ที่ใด

ดอกเอ๋ยดอกไม้
เจ้างามไซร้ค่ามากมายอย่าสงสัย
เจ้างามที่ความหอมขจรไกล
เจ้างามจริงที่ใจใช่มายา.


By: Lalulala

0 comments:

Post a Comment

การนำ Article ไปเผยแพร่ต่อ รบกวนให้เครดิต Blogger: Lalulalalulalala หรือ Blog site: http://kawaii-so-cute.blogspot.com จะเป็นพระคุณมากค่ะ ❤